grunnlovens-vektere.com Folkeaksjonen mot EU-medlemskap. Europabevegelsens rettsstridige virksomhet inne p? v?rt Storting b...

grunnlovens-vektere.com
Title: Folkeaksjonen mot EU-medlemskap. Europabevegelsens rettsstridige virksomhet inne p? v?rt Storting b...
Keywords: Folkeaksjonen mot Eu-medlemskap, I straffelovens § 83, Grunnloven, §93, §83, §112, §49, §1, Erna Solberg, nei til EU, Carl I Hagen FRP, Europabevegelsen
Description: Folkeaksjonen mot Eu-medlemskap, I straffelovens § 83, Grunnloven, §93, §83, §112, §
grunnlovens-vektere.com is ranked 22154614 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $4,249. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. grunnlovens-vektere.com has 43% seo score.

grunnlovens-vektere.com Information

Website / Domain: grunnlovens-vektere.com
Website IP Address: 89.221.244.20
Domain DNS Server: ns4.isphuset.no,ns1.isphuset.no,ns2.isphuset.no,ns3.isphuset.no

grunnlovens-vektere.com Rank

Alexa Rank: 22154614
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

grunnlovens-vektere.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $4,249
Daily Revenue: $11
Monthly Revenue $349
Yearly Revenue: $4,249
Daily Unique Visitors 1,071
Monthly Unique Visitors: 32,130
Yearly Unique Visitors: 390,915

grunnlovens-vektere.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html
Date Mon, 01 Aug 2016 17:47:29 GMT
Server Apache

grunnlovens-vektere.com Keywords accounting

Keyword Count Percentage
Folkeaksjonen mot Eu-medlemskap 5 0.48%
I straffelovens § 83 0 0.00%
Grunnloven 38 1.17%
§93 5 0.05%
§83 2 0.02%
§112 0 0.00%
§49 0 0.00%
§1 0 0.00%
Erna Solberg 7 0.26%
nei til EU 12 0.37%
Carl I Hagen FRP 0 0.00%
Europabevegelsen 39 1.94%

grunnlovens-vektere.com Traffic Sources Chart

grunnlovens-vektere.com Similar Website

Domain Site Title

grunnlovens-vektere.com Alexa Rank History Chart

grunnlovens-vektere.com aleax

grunnlovens-vektere.com Html To Plain Text

Folkeaksjonen mot EU-medlemskap. Europabevegelsens rettsstridige virksomhet inne p? v?rt Storting blir gransket. Velkommen til FOLKEAKSJONEN mot Eu Facebook Russia stops all airstrikes in Syria Palmedrapet,lydfiler S-17 Illegal transport av syrere til Storskog 7 norske borgere kan ha v?rt stasi-agenter Spionsjefen takker av KgH B?rge Brende avsl?rer om TISA avtalen N? kan dere begrave KGB landsfaderen Einar G og Arbeiderpartiet Det er invasjon p? Oslo vestkant Krigshelt nektes adgang til hytta Anmelder Storting og Regjering for brudd p? Grlovens § 1. Om dere velger H?yre i 2013, slik media n? hyler om- tar dere en global OVERDOSE. Les mer Paal Frisvold trekker seg i Europabevegelsen 50 forsvinner p? Stortinget- garantert skriver Tv2. Hvorfor ikke 150? Nobels Fredspris gitt til EU- gjett om NEI til EU fikk mange nye medlemmer? Polpot- sympatis?rene i dagens media og venstrepolitikk. Judasforr?dte sin mester Vi er alle sosialdemokrater, sier ledere i AP Aldri mer den 9. April 1940 H?yre og AP vil gj?re det lettere ? komme inn i EULandssvikeranordningen og avtalen med USA Globalisering og dens resultat Israel Guds rettferdighet og vrede Ex-Statsminister Harlem Brundtland l?y om E?S-avtalen Folket i Norge m? ta tilbake makta! Hva med en ny verdensorden? Pandemihysteriet er n? under oppseiling Oljen er ikke brukt opp om 50 ?r. ?pne grenser og v?r egen identitet Destabilisering av Norden Sannheten om EU-diktaturet Vesten l?rer aldri Global galskap Sannheten kommer for en dag. Leif Fjeldberg, Storebror ser deg Kopi av Storebror ser deg- da nye lesere ?nsker ? lese mer om PST. Magnetmotoren Kan din bil g? p? vann? Jesuittenes og Vatikanets l?re Innf?ring av eiendomssamfunnet I Norge Klima-l?gnen til jensemann Stopp raseringen av Norges Grunnlov Disse stemte for ? endre Grunnloven Lederen av FME fikk en telefon den 9.januar -08 Hvem bes?ker www.landsforraderi.no? AP-sannheten- en klam h?nd.Vi h?per europabevegelsen finner seg annet beiteomr?de i 2008. Rikskanalen WEB TV- Borgervern Landsforr?deriet i Sverige- et faktum! Sannheten om Einar Gerhardsen Krim eksplosjon etter EU utvidelsen Oslo (ANB): ?steuropeisk mafia har inntatt Norge etter EU-utvidelsen mot ?st. Prostitusjon, narkotrafikk og vinningskriminalitet ?ker kraftig. Makten bak makten Ertresv?g har bl.a. v?rt journalist i Sunnm?rsposten, presseansvarlig ved Riksteateret, v?rt redakt?r av Venstres pressekontor. Startet ukeavisen "V?r Framtid". Bygde opp og ble sjefredakt?r for den norske avdelingen av Inter Press Service (IPS) m.m. og har utgitt en del andre b?ker. Samt en lang liste med studier i inn og utland. Ertresv?gs hjemmeside: Ertresv?g.net Skjoldm?ysagaen Les Juristen og Diplomaten Synn?ve Fjellbakk Taft?s graverende historie om forholdene rundt Utenriksepartementet, UD diplomatiet i utenrikstjenesten og hvordan det avsl?res at bistandsmidlenes effekt er lik null og ingenting- og hvordan de blir disponert. Les om hennes avsl?ringer om E?S og humbugen rundt fiskerisp?rsm?lene. Og til slutt om hvilken graverende m?te "maktapparatet" brukte, for fullstendig ? knekke og effektivt f? henne fjernet pga hennes avsl?ringer om galskapen, den skjulte agenda v?re politikere var delaktig i, jfr E?s-avtalens inng?else og suverenitetsavgivelse p? tvers av norsk grunnlovgivning, § 1 i Grunnloven. Krigshistorien v?r er skamfert POLITISK "voldtekt" av Norges Grunnlov Hvor er ytringsfriheten? Sannheten skal fram! Norge ble kuppet i august 45 The Politicians of Norway join forbidden lodge to vanish our rights. ?nsker du ? st?tte folkeaksjonens arbeide? Dumping av arbeidsplasser ?pent brev til Stortinget Den 1. jan 2004 ble Folkeaksjonen mot EU-medlemskap (FME) etablert med m?lsetning ? opplyse folket om de rettigheter vi statsborgere har gjennom Norges Grunnlov. FME retter s?kelyset p? Grunnloven, som nasjonens h?yeste rettskilde. Denne mener vi er folkets garanti mot igjen ? komme under fremmed herred?mme.(EU) Klikk p? linken ovenfor og les mer. Kong Harald er ?verstkommanderende for Norges land - og sj?makt. NASJONALSTATEN NORGE BLIR LAGT NED- OG SOLGT TIL UTLANDET Kj?re norges befolkning, spre denne siden til flest mulige f?r Stortingsvalget i 2005-.www.landsforraderi.no Hvilket parti har programfestet NEI til Eu og oppsigelse av E?S og Schengenavtalen? Hvem skal vi stemme p? til valget? EUROPABEVEGELSEN M? HA KRISEHJELP Rapport knuser norsk rettsvesen Skjebnevalget 2005 Stortingsvalget 2005 E?S og Schengen-avtalen er en forbrytelse E?s-html Frimureriet og de skjulte makteliter Hovedtemaet i b?kene er den korrupsjon som er oppst?tt som f?lge av at medlemmer av Den Norske Frimurerorden har f?tt innpass i rettsvesen og i politiet. De forteller om ledende arbeiderpartifolk som i 1935 innledet et samarbeide med en hemmelig maktgruppe hvor medlemmer av frimurerordenen utgjorde en viktig del. Frimurernes makt l? i at s? godt som hele den norske generalstaben var medlemmer av ordenen og var bundet til frimurerordenens strenge eds avleggelse. S?rtrykk av Norges Grunnlov NORGES GULLBEHOLDNING p? 47 tonn er forsvunnet Makteliten arrangerer "Grunnlovskonferanse" for ? knekke Grunnloven v?r. Norge og den 7. Juni. Vi feiret 100 ?rsdagen p? direkten hos Visjon Norge. Gratulerer med dagen 7. Juni 2005. Stortingsflertall bryter Grunnloven, sier professor Aarebrot Grunnloven m? vekk sier C I Hagen. Stortinget krenker folket, sier E. Folkvord Martin Schanches 17. mai- tale 2005 Avisa Nordland,Tone Jensen Folkem?te i Lofoten den 7. mai. Kast Bondevik og C.I.H i kasjotten! Avispressen i Lofoten tar "bladet fra munnen" Europabevegelsen, Stortingets ?kreftsvulst?! Det l?per en hemmelig agenda i stortingskorridorene parallelt med det parlamentariske systemet v?rt. Hvorfor f?r dette lov ? p?g?? UD's Bjarne Lindstr?m og E?s- direktiver Er staten Norge medlem av FN? Gratis tellerskritt med TELIO, ogs? til utlandet. Doner til FME Kontakt OSS! Hvorfor er ikke Europabevegelsen som andre bevegelser? Veiviseren til salgs Hvorfor er ikke FrP som andre parti? Styrt avvikling av Senterpartiet Marit Arnstad solgte v?rt arves?lv BONDEVIK har "rusk i ?yet" SP -depressiva Om EU i pressen Bedraget mot Norge- ogs? i SV! E?S- bedraget N? m? det bli slutt p? disse lov-endringene! Bl?-mandag for Erna og H?yre Makteliten er en Verdens Orden p? Stortinget! Nationen bryter ytringsfriheten, minner oss meget om "andere metoden". RELEVANTE LENKER: Lovdata Norges Grunnlov 1814: § 1 § 112 Straffeloven: § 83 Om Folkeaksjonen: For mere info kan du opps?ke et debatt-forum. Her kan du diskutere med andre likesinnede. Informasjon om aksjonen vil bli lagt ut her. Vil du st?tte aksjonen eller si din mening- gj?r det her. E-post. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt. Viktig informasjon Synn?ve F. Taft? EU er konkurs. Independendt UK Nei til EU Makten deler neppe sine planer med utenforst?ende, og setter et "paranoya stempel" p? sine motstandere, jfr Synn?ve Taft?. Bastesen's trontale om Bilderbergerne p? Stortinget Nationens eu-m?ling E?S forr?deriet EU Terroristene Nei til EU partier ?pent brev til Carl I Hagen. Jarl Hellesvik's brev om Erna Solberg Norge i dag KSN VOL nettavis Europa bevegelsen svarer p? en henvendelse Rikspressens taushetsplikt E?S- votering i 1992, se hvem som var for ? presse Norge inn i E?s. Vil dette gjenta seg den 7. juni 2004? Norge under administrasjon. Last ned Peter ?rebechs utredning Informasjon, last ned Nedlasting av dokumenter 17.mai ? og et kupp mot statsforfatningen Norske skattepenger fra 1970-2003 p? avveier Nei Til EU i Finnmark st?tter FME Stortingets makt korrumperer En gledens dag NrK "spanderer" spalteplass Ledelsen i FME Slik lures vi inn i EU Milep?l i Norgeshistorien Nationen farer med fusk og fanteri Jusprof. Graver Regjeringen Bondevik bruker psykiatrien til "politisk krigf?ring" Arbeidsledig? Norge blir gradvis okkupert NEI til EU partier Katolsk Bondevik-regjering Et historisk bedrag Eu medlemskap koster flesk Landsforr?deri p? Stortinget Bladet Fiskaren er ikke fiskerens beste venn Bastesen f?r motb?r fra sine egne. Norsk suverenitet ? respektere v?r Grunnlov Bilderbergernes hemmelige planer kan du lese om her Europa blir s?kkdyrt, prisene stiger Cecilie Hansen sa opp!!! Folkeaksjonens banner Stortinget f?r bes?k av FME Myndighetene og ville kraftpriser Losje-eid butikk Fire redakt?rers sivile s?ksm?l mot staten. TV2 og Stortingets ?k, EU-bevegelsen FME p? P4 NrK stevnes for PFU God natt mor Norge Stille statskupp Proffessorer uten innsikt Gro og Grete hjelper til? Norges fremtid NRK og TV2s EU m?ling. Grundloven i Norge og EU Sammendrag H?yesterett, Grundloven og EU Medias bedrag ? kaste perler for svin L?nning og §93 MAI avtalen ERNA Solberg FRP og Grunnloven Ulovlig revidering av Grunnloven FME frir til kristenfolket Dette vil skje n?r Europabevegelsen er blitt kastet ut! Tysklands gjeld ?ker med 2537 € pr sekund! Eu og norsk laks hva gj?r Bondevik? ?slaug Haga i SP er JA til EU!. Europabevegelsens visjoner i Norge Frimureriet og krigen Eikermafiaen Unionsoppl. feiring Makteliten Kommune- sammensl?ing- knebling av demokratiet! Donasjon Da Gro signerte EU-avtalen Betrayers at Norwegian parliament Betrayers at Norwegian parliament Rettsstaten og landet trues Jan Petersen, H?yre med i hemmelig toppm?te, Bilderbergergroup. Senterungdommen, SP Tyskland- et studium i ?konomisk selvmord "Soveputen" NEI til EU Folkeaksjonen kommer p? VISJON NORGE uke 9, 10 og 11. Katolsk Bondevik-regjering Bondevik frir til menighetene Hva gj?r Bondevik? FME m?ter Europabevegelsen p? Stortinget. Bare JA til Grunnloven er et NEI til Unionen. Marit Arnstad i SP solgte arves?lvet Folkeaksjonen lagde ny dokumentar mot EU. Folkeaksjonen hos VISJON NORGE Bestill Norges-DVD'en her! Europabevegelsens tjenere har okkupert Oslo den 7. juni 2005. Dette for ? flytte fokus bort ifra 100- ?rs-feiringen for unionsoppl?sningen. Da et samlet riksmedia nekter ? informere det norske folk om Europabevegelsens rettsstridige lobbyvirksomhet "femtekolonne" p? Stortinget, vil FME gj?re jobben. FME oppfordrer alle som leser disse nettsidene til ? spre linken videre til flest mulige. Verdibasert Tv Kraftprisene manipuleres FMEs sp?rreunders?kelse FMEs nettsider er ikke underlagt Europabevegelsen (femtekolonnen) og riksmedias, tabloid-sensur. E-post til Folkeaksjonen mot EU I aksjonens spede begynnelse ble siden slettet, men det var fordi den l? p? (lakeienes) tabloid-Dagbladets start server. N? har vi "snooker" p? siden og kan se hvem som bes?ker oss-. "Kreftsvulsten" p? Stortinget har forgreninger langt ut over l?vebakken. Vi er i full gang med ? analysere, belyse for det norske folk om hvorfor det har g?tt s? galt i v?rt "under-deilige" fedreland. Gro H. Brundtland er en av "figurene" som er p? v?r "skatteliste". Listen er meget lang kan vi bekrefte. Det finnes nesten bare en rettlinjet solid nordmann igjen p? Stortinget. Han heter Steinar Bastesen. De politikerne som ikke er medlem av Europabevegelsen blir hetset av "det gode selskap". De som har VIP- status i det "gode selskap" drar fra klubb til klubb med sine vip-kort uten at det koster dem noen ting. Vi ?nsker ? bidra til at Grunnlovens ?nd og prinsipper igjen f?r rotfeste p? Stortinget, d.v.s. samtlige medlemmer av Europabevegelsen skal kastes ut av Stortinget. Norge er i dag okkupert, og det er E?S-avtalen som er problemet. Sist vi var okkupert dro dem v?pen mot oss, n? drar dem nye lover mot oss. Lover som er innf?rt stikk i strid med Norges Grundlov. N? vil FME bidra til at E?S- avtalen blir avviklet innen to ?r. V?r nettside gir viktig informasjon som rikspressen og riksmedia ikke ?nsker at folket skal f? ta del i. Den norske Grunnloven er selve jokeren eller trumfkortet for ? holde Norge utenfor EU. Vi m? derfor aldri tillate at Eropabevegelsen/ "JA-sidens" lakeier f?r anledning til ? forandre loven, noe de gjennom en "hemmelig agenda" og utstrakt, febrilsk, m?lbevisst lobbyvirksomhet frekt og freidig delvis har klart ? f? til. Dette har Bastesen tatt til ordet mot. Lykkes Europabevegelsen med dette har nordmenn mot EU garantert tapt EU kampen. Stortingsvalget i 2005 er selve n?kkelen for ? klare dette. Europabevegelsens virksomhet er b?de grundlovs- og rettsstridig, og at ingen har p?pekt dette tidligere er midlt sagt en g?te. Valget 2005 Stortingsvalget i 2005 er derfor et "EU-valg". 140 av Stortingets 165 representanter antar vi er medlemmer i Europabevegelsen og de m? ut av Stortinget. Dette som basis i avstemninger som har foreg?tt p? Stortinget om innf?ring av E?s-avtalen. NEI-folket m? derfor stemme p? et rent NEI-parti, et parti som klart og utvetydig har programfestet NEI til EU. Men det er viktigere ? programfeste v?r Grunnlov enn NEI til EU. Dette er eneste muligheten nordmenn har til ? f? fjernet Europabevegelsen fra Stortinget. Nordmenn har full st?tte i Grunnloven for dette, da E-bevegelsen "har tatt seg til rette". Hvis ikke, blir de garantert valgt inn p? Stortinget igjen, fordi nominasjonsprosessen i de ikke erkl?rte NEI-partiers lokallag allerede har lagt grunnlaget for dette. Kampen for ? holde Norge utenfor EU er overordnet all annen politikk. Derfor kan vi gjennom de siste 35 ?r ikke se de politiske partiers programmer gjenspeilet i v?rt samfunn, j.f.r. medias p?st?tte demokrati, mens sannheten er det motsatte. N? ?nsker FME ? bidra til at v?rt demokrati blir innf?rt i h.h.t. Norges Grunnlov. Klikk p? denne linjen som er en link til n?rmere informasjon om Europabevegelsen p? det norske Storting. Og p? denne linjen kan du klikke for ? f? bekreftet at det har v?rt jobbet i det "skjulte" for nettopp ? f? forandret Grunnloven slik at Europabevegelsens lakeier p? Stortinget lettere kan melde oss inn i EU. Her finner du ?rsaken til dagens "Europabevegelse" p? Stortinget. De har sittet der siden etter krigen i 1947. N? kan man skj?nne bedre hva det er vi sliter med. Dette er horribelt. Hvilket "parti" skal vi i ettertid stemme p? dersom vi blir medlem av EU? Og hva kan s? det "partiet" gj?re for Norge? Ingenting-, v?r selvr?derett er opph?rt ved et EU-medlemskap. Det er bare en "lovlig" demokratisk m?te ? legge Norge inn under fremmed herred?mme p?. Det er at Stortinget overlater til det norske folk gjennom en folkeavstemning ? stemme over om ? forandre den norske Grunnloven. Denne folkeavstemningen skal da f?lge prinsippet i Grunnlovens paragraf 93 om 3/4 flertall. Dersom det ikke blir flertall for ? endre Grunnloven skal unionistene respektere folkets avgj?relse og legge Unions-debatten d?d. I god tid f?r en folkeavstemning om v?r Grunnlov skal den norske stat bekoste og sende ut et s?rtrykk av Grunnloven til alle husstander/stemmeberettigede. Bare slik f?r folket et grunnlag til ? bestemme om Norge skal v?re et fritt og uavhendelig rike i tr?d med Grunnloven, eller bli underlagt et fremmed herred?mme. Men ogs? denne m?ten strider med Grunnlovens paragrafer, ?nd og prinsipper, fordi Grunnloven er vanntett. Men p? grunn av det uf?ret Europabevegelsen har f?rt Norge inn i, blir denne prosessen det n?rmeste vi kommer en demokratisk l?sning. Uansett hvilken prosess man benytter til ? forandre Grunnloven, vil det resultere i at loven ikke vil v?re verdt papiret den er skrevet p?. Folkeaksjonens slagord "Bare JA til Grunnloven er et NEI til Unionen", vil derimot sette endelig punktum for unionsdebatten, og sikre Norge som en selvstendig nasjon. Vi mottar gjerne synspunkter p? dette. Ledelsen i Folkeaksjonen FME m?ter Europabevegelsen p? Stortinget. Politisk revolusjon i Norge Viktig informasjon! FME vil opplyse alle i Norge om den simple sverte-kampanjen som foreg?r i media mot folkeaksjonens ledelse, j.f.r. p?stand i Nrk om at alle som stemmer ja til EU er landsforr?dere. Dette er hverken sannheten eller tema. NrK og sannheten Sannheten er stygg, og hvis du setter deg godt inn i saken vil du se at Erna Solbergs grunnlovsendringsforslag om ? melde oss inn i EU slik som hun har fors?kt seg p?, under dagens Grunnlov, ville v?re et landsforr?deri. Da ville b?de hun og samtlige stortingsrepresentanter som stemmer for dette bli anmeldt av FME. Hennes forslag ble som kjent ikke bifallt av kontroll- og konstitusjonskomiteen p? Stortinget. Her kan du lese om svertekampanjen i Nrk. NEI til EUs leder i Finnmark har sagt opp jobben sin! Her er mer omtale av Nrk p? Vester?len Online. Hvis riksmedia tror at De kan drive p? med samme svineriet mot FME som De gjorde mot Synn?ve Taft?, da skal De f? tro om igjen. VI venter enda p? invitasjon om ? f? delta p? Holmgang p? TV2 -der skal vi vise hvem det er som er landsforr?derne. Folkeaksjonens form?l er: -? belyse Grunnlovens §§ 1 og 112, samt Straffelovens § 83. - ? forhindre at landsforr?deriet blir fullbyrdet ved at Norge og nordmenn blir lurt "bakveien" inn i EU. Erna Solbergs (H?yre) forslag til endringer i Grunnlovens § 93, er en slik "bakvei". Samtlige organisasjoner og parti har egne lover (vedtekter) som krever 3/4 flertall nettopp fordi man vil unng? at et parti/ organisasjon skal havne p? "fremmede hender". Ingen organisasjoner vil tillate simpelt fertall (50,1%) i (klikk her) medlemsmassen til endring av sine lover (vedtekter). Hadde f.eks. Norges R?de Kors hatt slike vedtekter s? ville denne organisasjonen blitt kuppet for lenge siden. Derfor er det fortsatt n?dvendig ? sikre v?rt demokrati mot statskupp, ved ? bevare Norges Grunnlovs ?nd ogs? mot tider som kommer. Forslaget fra Erna Solberg, g?r ut p? ? endre Grunnlovens §93, ved ? senke kravet slik at beslutninger kan gjennomf?res med f?rre stemmer enn f?r. D.v.s. terskelen for ? endre v?r lov senkes mot et simpelt flertall. En folkeavstemning m? derfor f?lge Grunnlovens §93's premisser om 3/4 oppslutning f?r man kan endre denne paragraf, fordi denne paragrafen handler om ? avgi suverenitet til en annen statsmakt (EU). I dag, 25.03-04 gikk selveste K?re Willoch ut med at man m?tte endre Grunnloven for at Norge lettere kan bli med i EU. Det viser oss at Willoch ikke respekterer Grunnloven. Han er ogs? medlem i den hemmelige Bilderbergergruppen og Europabevegelsen. Grunnlovens ?nd. Folkeaksjonen vil at v?r Grunnlovs ?nd av 1814 skal f?lges. Ellers kreves det 2/3 oppslutning for ? endre Grunnloven. Folkeavstemninger med simpelt flertall er den moderne tids smarteste form for et "konfliktfritt statskupp". Et fritt folk og en fri nasjon. Det at Norge hadde slike fremsynte politikere i 1814, gjenspeiles i Grunnloven. Norge hadde forlatt en undertrykkende union med Danmark og Sverige (1905). De visste og forstod hva et fritt folk og en fri nasjon betydde for folket, noe som Norges Grunnlov gjenspeiler ganske klart. Europeisk stormakt. Vedlagte dokumentasjon viser hvilke "krefter" som ?nsker ? frata nordmenns suverene rett til ? bestemme i eget land, j.f.r. Norges Grunnlov av 1814. EU er en snedig planlagt aff?re som p? sikt har til hensikt ? sitte som et maktsenter i Europa, og med jernh?nd frata alle land sine midler og rettigheter gjennom maktovertakelse og en fullstendig underleggelse av EU. En ny verdensordning, er baktanken i EU. Eu- en teokratisk styreform. EU er ikke et demokrati, men et teokrati. Vi ?nsker ? vise det norske folk sannheten om v?re politikere, som er blitt valgt for ? ivareta nordmenn og Norges interesser. Hemmelig plan inne p? v?rt Storting. Her ser du kj?re leser at Stortingsgruppene har en hemmelig stortingsgruppe, en "femtekolonne" (Europabevegelsens) med en hemmelig plan p? Stortinget som er unntatt offentligheten. INGEN er blitt informert om dette, avisene skriver ikke om det. Hvorfor er folket blitt f?rt bak lyset av v?rt eget Storting? Svaret er ubehagelig, De bryr seg ikke om v?r Grunnlov og er i ferd med ? "selge" v?r nasjon til EU. Dette blir temaet ved neste Stortingsvalg, 2005. Norsk massemedia nekter ? fremme ytringsfriheten. Dette er utrolig nok eneste m?ten ? f? denne informasjonen kjent p?, da nesten hele pressen nekter ? debattere Grunnlovens §§ 1 og 112, samt Straffelovens § 83. Representanter som bryter med avlagt Ed, skal ut. Straffelovens §83 ble laget for ? beskytte landet mot "korrupte politikere," som med stor frimodighet ikke viser noen respekt for Norges Grunnlov. Samtlige politikere som ikke respekterer Norges Grunnlov, har ingen rett til ? ha sitt arbeide p? Stortinget. Dette er alvorlig, da stortingsrepresentantene ved innsettelse i sine verv, har avlagt ed p? ? respektere Grunnloven. Ulovlig stortingsgruppe. ?nsker du ? bidra til at Europabevegelsens stortingsgruppe p? Stortinget blir "fjernet" fra sine stillinger, kan du spre Folkeaksjonens link til flest mulige personer p? nettet, og videre ta utskrift av nettsidene til videre kopiering og massespredning. Den ulovlige stortingsgruppen fra Europabevegelsen har/viser ingen respekt for Norges Grunnlov, j.f.r. §§ 1 og 112, samt Straffelovens § 83. Dette gjelder ogs? de som sitter p? Stortinget i dag, med unntak av noen f?! Leder Svein Roald Hansen i Europabevegelsen vil ikke innr?mme at det er en hemmelig stortingsgruppe i dag, han sier bare vagt at det var f?r. Det er for oss svar nok til ? skj?nne at han ikke vil si mer. De snekret seg §93 i 1962 for ? f? oss med i den ulovlige Romatraktaten. Og n? har de pr?vd ? endre §93 for ? f? oss lettere med i EU. Inn i EU for ? f? selvr?derett? Jan Petersen uttalte p? Nrk's Standpunkt for 14 dager siden, sitat; "Ja vi m? komme oss inn i EU for ? f? selvr?derett", sitat slutt. Norge oppn?r kun 2% innflytelse ved et EU-meldemskap. Erna Solbergs 3 forslag til grunnlovsendring. Peter ?rebechs kommentarer til forslaget Vi registrerte at Erna Solbergs forslag ble forkastet av kontroll og konstitusjonskomiteen 18. mai 2004. Midt p? denne siden DOK 12. vedr?rende forslaget. Norges Grunnlov §§ 1 og 112 lyder: § 1. Kongeriget Norge er et frit, selvstendigt, udeleligt og uafh?ndeligt Rige. Dets Regjeringsform er indskr?nket og arvelig monarkisk. § 112. Viser Erfaring, at nogen del af denne Kongeriget Norges Grundlov b?r forandres, skal forslaget derom frems?ttes paa f?rste, andet eller tredie Storthing efter et nyt valg og kundgj?res ved trykken. Men det tilkommer f?rst det f?rste, andet eller tredie Storthing efter n?ste valg at bestemme, om den foreslaaede forandring b?r finde sted eller ei. Dog maa saadan forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaa Modifikationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Konstitutions Aand, og b?r to Trediedele af Storthinget v?re enige i saadan forandring. Straffelovens § 83 ble laget for ? beskytte Grunnlovens § 1 og Grunnlovens § 112. Straffelovens § 83 "Den som rettsstridig s?ger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen del av riget bringes under fremmed herred?mme eller innlemmes i anden stat, eller at nogen del av riget l?srives, straffes med hefte i minst 8 ?r eller med fengsel fra 8 ?r inntil 21 ?r. V?re folkevalgte hoppet elegant bukk over Norges Grunnlov, §§ 1 og 112, samt Straffelovens § 83 i 1972 og i 1994. Utenriksminister Jan Petersen er etter det jeg kjenner til utdannet advokat og burde virkelig kjenne til Norges Grunnlov? Etter Norsk lov er det straffbart ? foreta folkeavstemning om medlemskap i EU ved ? sette til side selve Grunnloven, j.f.r. Straffelovens § 83. Donasjon Dette skal stoppes uansett pris. Da Vidkun Quisling stod for Eidsivating Lagmannsrett i 1945, anklaget for H?yforr?deri, sa han i sin forsvarstale at "retten m?tte ta hensyn til hans idealistiske motiver, i det han fors?kte ? f? Norge inn i en EUROPEISK UNION..." Vidkun Quisling ble d?mt og skutt for sine IDEALISTISKE MOTIVER, i tr?d med straffelovens § 83. Straffelovens § 83 kalles derfor ogs? for Landsforr?deriparagrafen. Det burde derfor v?re duket for et nytt Landssvikoppgj?r med Europabevegelsen p? tiltalebenken. Europabevegelsens idealistiske motiver er ikke mindre alvorlige enn Quislings. Motivene har bare f?tt en annen innpakning. Se derfor v?re redegj?relser om Europabevegelsens rettsstridige virksomhet i og utenfor v?rt Storting. V?r konklusjon er klar: Europabevegelsens organiserte avdeling i Norge er i f?lge Norges Grunnlov lov-stridig, (ulovlig, illegal) og dens virksomhet rammes helt klart av Straffelovens § 83. "I en tid da bedraget er altomfattende, er det en revolusjon?r handling ? fortelle sannheten" George Orwell. Ps: Sitat fra f.h.v.Statsminister T. Jagland etter tapet ved siste folkeavstemning 28. nov. 1994; sitat; "De som farer med fusk og fanteri vil tape denne kampen", sitat slutt. Ja fikk 47,3 % og NEI fikk 52,7 %. Gro's store valg-nederlag. Alts?- Ap tapte kampen og farer med fusk og fanteri i f?lge fhv. st.m. T. Jagland. Gro's sitat valgnatten; "Det finnes andre metoder, jfr et EU medlemskap," sitat slutt. E?S forr?deriet fra Gro. F?rste bud F?rste bud er ? f? Norge ut av E?S avtalen, fordi den er inng?tt p? feil grunnlag da den strider imot Norges Grunnlov. Til deg som m?tte finne denne informasjonen ubehagelig: Sannheten er ofte ubehagelig. Vi ?nsker at du tar kontakt med oss i Folkeaksjonen mot EU-medlemskap. Send brev, klikk her. Har du gode tips til oss, relevante saker eller slagord m.v., blir vi meget takknemlige for det. Bruk e-posten over. N? er vi en helt vanlig organisasjon uten statsst?tte eller tusen medarbeidere. Har du kunnskaper som Folkeaksjonen kan dra nytte av er du hjertelig velkommen til ? ta kontakt for saken. St?tt aksjonen ved ? ta kontakt, med oss p? linken over. Det er ogs? fint om du sender linken videre til flest mulig adresser p? nettet. Du kan ogs? ta utskrift fra nettsiden til videre kopiering og spredning. Dette er eneste m?ten ? gj?re dette kjent p?, da en samlet presse og media nekter ? debattere emnet pr. dags dato. Dette er viktig ? f? ut til folket. Europabevegelsen, Stortingets ?kreftsvulst?! Europabevegelsen skal ut av v?rt Storting! Debatt om EU i pressen, Vester?len Online m.v. TV-Dokumentar om "kreftsvulsten" p? Stortinget. Kommunesammensl?ing- knebling av demokratiet! Europabevegelsens styremedlemmer landsm?tet 1990 MAI avtalen ?slaug Haga forsvarte denne horrible avtalen. Du som tror at Senterpartiet er et nei til E U parti. Les hva Haga vil. EU er bankerott, konkurs. Norske skattepenger fra 1970-2003 p? avveier Stortingets makt korrumperer Informasjon: Det brenner p? nettet 17.mai ? og et kupp mot statsforfatningen Om paragraf 83, skrevet av ?yvind Aarsnes. Leserinnlegg i Nordlys, skrevet av ?yvind Aarsnes. Samme leserinnlegg gjengitt i div. forum online. Leserinnlegg i Nordlys, skrevet av John Johansen. Kommentar i Dagen, skrevet av Hermod Hogganvik, Mandal. Materialet er gjengitt med tillatelse fra forfatterne. Statsminister Bondevik tar ikke tak i Taft?saken KORRUPSJON I OSLO TINGRETT, Tore Sandberg. Da en samlet presse ikke ?nsker at sannheten (opplysningene) fra FME skal komme folket for ?rene, er vi sv?rt takknemlige for alle som er med ? bidra til ? spre budskapet. Klikk her for ? sende dette videre. Til en venn og bekjente. Frimurerlosjene i Norge, er naboen din med i losjen? I listen over samtlige frimurere i Norge finner du l?rere og prester. I nr 15 p? denne listen finner du frimurerne. IKKE BETAL NRK LISENSEN! Kontakt Oss Donasjon Antall nye bes?kende siden 1. Januar 2004. Lag din egen gratis webcounter hos Digits.net. NEI TIL EU GJ?R IKKE JOBBEN SIN Journalistene lyver s? det renner Kj?re Norges befolkning Folkeaksjonen Mot EU-medlemskap ble hovedsakelig startet opp p? grunn av at organisasjonen NEI TIL EU NEKTER ? opplyse sine 25.000 medlemmer samt Norges befolkning om at straffelovens § 83 er laget direkte for ? beskytte Grunnlovens § 1 og § 112 og de mellomliggende paragrafer mot Landsforr?deri. Ordet landsforr?deri betyr rett oversatt fra leksikon, "forbrytelse mot statens selvstendighet." Merk dere at politikere og dillettanter som har v?rt med p? dette bedraget, ikke ser at de selv er med p? noe ulovlig, da Straffelovens § 83 av dem kun skal ramme dem som ved v?penmakt kupper makten? Men stopp litt.. er det slik ? forst? at politikere som er "lure og glattbarberte", dvs endrer p? Statens opprinnelige rettsprinsipper i en skjult agenda, derfor skal unnslippe straff, bare fordi de ikke er i milit?runiform eller bruker voldelige midler for ? oppn? akkurat det samme m?let? Helt klart m? Grunnloven og norges lover beskyttes mot ulydige politikere ogs? med §83, samt §330 i Straffeloven. I engelske leksikon under samme "s?k" f?r du opp Vidkun Quisling. En quisling var under krigen en forr?der. Men i dag g?r det mange quislinger rundt i slips og har store ambisjoner om ? gi Norge bort, her kan du se flere av dem: Jonas G. St?re, T. Jagland, Gro H Brundtland, Einar D?rum, ja her kan du se globalist-siden enverden.no Alts? globalistene. Dette er en nazi-plan i verk. Fortjener ikke de ogs? benevnelsen quisling? Aldri mer 9. April? N? var det Ap regjeringer opp igjennom tidene som ropte h?yt, b?de 1. og 17. mai, ALDRI mer den 9. April! Ja, dette propaganda-orden var en gedigen aprilsp?k, fordi allerede i 1960 arbeidet de samme politikerne p? stortinget for ? innf?re vantikanregimet i Norge, les ROMA-TRAKTATEN. Som var ulovlig i h.h.t. Norges Grunnlov. N? oppleves det som 9. april hver bidige dag i Norge, hvor globalistene ikke bryr seg om de vandrer i quislings fotspor? Tidligere utenriksminister HC Lange, innr?mmet offentlig at det var gjort feil ved inng?elsen av Roma-traktaten i 1962. Han sa at det var saksframleggerne i departementene som hadde gjort galt. Straffelovens § 83 som Vidkun Quisling ble d?mt for ved landssvikoppgj?ret etter krigen kalles ogs? av den grunn, Landsforr?deriparagrafen. Europabevegelsens organiserte og systematiske virksomhet p? det Norske Storting er direkte rettsstridig og skal stoppes "koste hva det koste vil". Dagens overl?pere har laget seg et "smutthull", hvor alt kalles avtaler i stedet for lover, for ? unng? ? komme i konflikt med Norges Grunnlov. Men de har ikke tatt med i betraktning at konsekvensene av det de gj?r er akkurat det samme som ? endre loven bak v?r rygg, d.v.s. ? d?mmes etter § 83 i Straffeloven. Samtlige stortingsrepresentanter som har meldt seg inn i Europabevegelsen har i f?lge Norges Grunnlov forr?dt det Norske folk, ved at de har brutt sin avlagte ED som g?r ut p? ? f?lge og respektere den Norske Grunnlov og den tillit som folket i valg har gitt de. De rammes av Straffelovens § 330, som sier at man ikke kan ha lydighet til fremmede foreninger som g?r p? tversj av nasjonalforsamlingens forem?l og Norges Grunnlovs § 1 Landets selvstendighet befinner seg i "12 time" p? grunn av korrupte politikere som ikke respekterer Norges Grunnlov og folkets r?st. Det er i samtlige parti en "skreven lov", for at ingen skal kuppe partiet, s? kreves det 2/3 flertall for endringer. Tenk det, s? n?ye er de p? det, men hvorfor er de ikke s? n?ye p? ? efterleve og holde og respektere Norges Grunnlov, som de kan takke for at de fikk lov ? v?re fri, til ? gj?re som de selv lyster mot v?rt forsikringsbevis, Norges Grunnlov? Det er horrible tilstander p? Stortinget, og det har det v?rt i 100 ?r. Denne "12 time" utl?per ved globalistenes fullbyrdelse forr?deriet. V?r med og stopp dem! Vi ber dere derfor f?lge v?r oppfordring om ? rense Stortinget for representanter som er medlemmer i Europabevegelsen. I dag er alts? 140 av v?re 165 stortingsrepresentanter medlemmer i denne bevegelsen. En bevegelse med en hemmelig agenda som l?per parallelt med v?rt parlamentariske system. De har over meget lang tid n?, 35 ?r, undergravet v?rt demokrati. Fra 2008 vil 140 av 169 representanter v?re med i denne ulovlige foreningen, som befinner seg p? Stortinget. Vi har st?tt helt alene ?konomisk s? langt og oppfordrer hele folket til ? st?tte ?konomisk opp om denne aller viktigste folkeopplysningssak i nyere tid. Folkeaksjonen har n? v?rt virksom i 6 ?r og f?tt full forst?else b?de fra jusprofessorer som ikke er medlem i Europabevegelsen og advokater for v?rt (Folkeopplysningsarbeid). Et samlet riks-media og presse boikotter oss fortsatt og dette er bare ett bevis for at v?re nettsider forteller folket den hele og fulle sannhet. John G. Bernander i NRK og K?re Valebrokk i TV-2, hvor lenge har dere tenkt ? tie oss i hel? Vi begynner ? bli mange etter hvert, og da kommer vi til OSLO. Med Hilsen Folkeaksjonen MOT EU-medlemskap Dagbladet var de f?rste som pr?vde ? stoppe Folkeaksjonens opplysningsarbeid ved ? stenge ned nettsiden som l? p? deres server. Dere kom heller ikke i ettertid med noen forklaring p? hvorfor dere stengte av nettsiden v?r. Men "fortvil ikke" FME forst?r hvorfor Dagbladet og resten av Europabevegelsens lakeier, ikke ?nsker at folket skal bli opplyst om sannheten om "rikets tilstand og stillstand. (Folkeaksjonens nettsider) Donasjon V?r e-post adresse klikk her! Kopi av gjesteboken Bes?k v?r gjestebok Gjestebok Takk for bes?ket! Takk til alle som st?tter Folkeaksjonen Mot EU. Siden ble sist oppdatert 29. Jan. 2013 09:39:35 http://www.landsforraderi.no

grunnlovens-vektere.com Whois

Nordreg WHOIS Server 2.2
# Copyright (c) NORDREG AB. All rights reserved.
# Any use of this material to target advertising or
# similar activities is forbidden and will be prosecuted.
# If any of the information below is transferred to a third
# party, it must be done in its entirety. This server must
# not be used as a backend for a search engine. For more
# information see 
Domain name: grunnlovens-vektere.com
Registrar: Nordreg AB
Registrar IANA ID: 638
Registrar Abuse Contact Email: abuse@nordreg.se
Registrar Abuse Contact Phone: +46.42197080
Domain Status: clientTransferProhibited http://www.icann.org/epp#clientTransferProhibited
Registrar Registration Expiration Date: 2016-12-11 23:32:36
Creation Date: 2011-11-22 20:52:38
Updated Date: 2011-11-22 20:52:38
Registrant Name: Bj?rgulf Mortensen
Registrant Organization: Landsforraderi.no
Registrant Street: Hamaroey
Registrant Street:
Registrant City: Hamaroey
Registrant Postal code: 8297
Registrant Country: NO
Registrant Phone: +47.41239887
Registrant Fax:
Registrant Email: bmonline@bmonline.no
Admin Name: Bj?rgulf Mortensen
Admin Organization: Landsforraderi.no
Admin Street: Hamaroey
Admin Street:
Admin City: Hamaroey
Admin Postal code: 8297
Admin Country: NO
Admin Phone: +47.41239887
Admin Fax:
Admin Email: bmonline@bmonline.no
Tech Name: Bj?rgulf Mortensen
Tech Organization: Landsforraderi.no
Tech Street: Hamaroey
Tech Street:
Tech City: Hamaroey
Tech Postal code: 8297
Tech Country: NO
Tech Phone: +47.41239887
Tech Fax:
Tech Email: bmonline@bmonline.no
Name server: ns1.isphuset.no
Name server: ns2.isphuset.no
Name server: ns3.isphuset.no
Name server: ns4.isphuset.no
DNSSEC: signe